Languages

Neue Generalkarte des österr[eichisch]-ungar[isch]-russischen Kriegsschauplatzes Bessarabien

description

Barev., litografie 107 x 81 cm na listu 112 x 85 cm Měřítko 1:200 000 (024°28´27" v.d.--026°47´16" v.d./049°38´54" s.š.--047°44´48" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Rakousko-Uhersko
dating
20. století, 1914-1918
date of issue
1916
document publisher
R. Lechner
language
Němčina
origin
Rakousko, Wien
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1648729

similar subjects