Languages

Łódź

description

Barev., podlepena plátnem 26 x 36 cm na listu 32 x 39 cm Měřítko 1:300 000 (018°26´44" v.d.--020°01´37" v.d./052°17´07" s.š.--051°32´04" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Ravenstein-Liebenow's Rad- u. Automobilkarte von Mittel-Europa
date of issue
1902
document publisher
Ludwig Ravenstein
language
Němčina
origin
Německo, Frankfurt a. M.
material
Papír
original owner
Razítko Geografický ústav ČSAV, odd. kartografie, knihovna
inventory number
1704659

similar subjects