Languages

Allgemeiner GROSSER ATLASS

description

mědirytiny, kolorované 62 cm Měřítka různá (W 180°00'00"--E 180°00'00"/N 90°00'00"--S 90°00'00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1800-1807
document publisher
bey Phil. Jos. Schalbacher
language
Němčina
origin
Rakousko, In Wien
material
Papír
original owner
Razítko: Geografický ústav c. k. České university Praha.
inventory number
2014754

similar subjects