Languages

Císař Karel VI. povyšuje Christopha Adalberta Putze, perkmistra v Horní Blatné, do českého českého rytířského stavu, uděluje mu erb a predikát von Braidenbach

description

Znak: popis na fol. 6b - 7b, miniatura na fol. 8a, 160 x 163 mm. Dělený štít. Nahoře je v červeném stříbrná vodorovná řeka doprovázená třemi stříbrnými růžemi1) se zlatým semeníkem, dvěma nahoře a jednou dole. Dole je ve zlatě modrá dvojitá lilie2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a červené, přes červená pera se vodorovně táhne stříbrná řeka doprovázená třemi růžemi ze štítu ve stejném rozložení jako ve štítu, na zlatém peru je místo řeky lilie ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na zeleném travnatém pahorku. Za pahorkem teče řeka stáčející se v pravé polovině miniatury k obzoru. Vpravo od znaku se přes řeku klene hnědožlutý můstek spojující břehy porostlé zažloutlou trávou. Při pravém okraji miniatury stojí patrový dům s hospodářskými stavbami po své pravé straně a s plotem u levé stěny, před domem je kruhový rybníček. Za domem stojí opodál přízemní dům se zahradou, za ním se zelená hájek listnatých stromů. Domy stojí i na opačné straně můstku, ale jsou z větší části zakryté udělovaným znakem. Totéž platí i o listnatém hájku. V dáli se na obzoru modrají hory. Všechny stavby mají okrovorůžové zdi, červené střechy a hnědá okna a dveře. Nalevo od udělovaného znaku se do řeky, která teče podélně, vlévá od obzoru tekoucí jiná řeka. Její břehy jsou podobné břehům napravo od znaku. Na pravém břehu přítoku stojí domy z větší části zakryté udělovaným znakem, za nimi je zelené křoví. Na levém břehu se nad soutokem tyčí vyvýšenina s hliněnými břehy, do čelního břehu je vytesáno schodiště. Na vyvýšenině stojí románský kostel. Všechny stavby mají stejné barvy, jako stavby na opačné straně znaku. Za kostelem je zelené stromoví. V dáli se přítok mírným ohybem stáčí doprava a na jeho levém břehu se rýsuje silueta města rozkládajícího se na úpatí hory, vše je v modravém oparu. Nad obzorem se klene růžová obloha přecházející vzhůru do modra s narůžovělými oblaky. 1) V miniatuře jsou růže obrácené jedním listem dolů a dvěma vzhůru. - 2) V miniatuře je lilie jednoduchá.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 26.6.1719
date of issue
26. červen 1719
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 32,7 cm, Šířka: 28,1 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 585; Doerr 1900, s. 203; Schimon 1859, s. 130; Kneschke 1859-1870, VII., s. 291; ČDK, kart. 477.
inventory number
B 1374

similar subjects