Languages

Císař Karel VI. povyšuje velitele pražské pevnosti generála polního zbrojmistra Hermana Carla von Ogilvy do hraběcího stavu, uděluje mu predikáty Graf a Hoch- und Wohlgebohrn a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 8b, 9b a 10a, miniatura na fol. 9a, 176 x 250 mm. Ve stříbrném štítě je kráčející červený lev 1) s císařskou korunou na hlavě a vévodskou korunou na krku. Na štítě spočívá hraběcí koruna a na ní turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí zeleně oděná žena s dlouhými vlasy 2) držící oběma rukama před sebou na hrudi červenou padací mříž se čtyřmi železnými hroty 3). Štítonoši jsou dva černí voli se zelenými rohy a kopyty a se zeleným věncem s červenými květy 4) na krku. Deviza: AFIN 5). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn na nízkém pahorku, který povlovně vystupuje z trávníku. Vzadu se modrají hory porostlé na úpatí stromy. Nad obzorem se klene zarůžovělá obloha, která vzhůru postupně přechází do modra s růžovými oblaky. Horní okraj rámečku přesahuje zelený věnec s císařským znakem v oválném štítu: ve zlatě černý orel s červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém pařátu drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém pařátu zlaté žezlo, na prsou nese okrouhlý štítek ovinutý řádem Zlatého rouna, štítek je polcený, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo v červeném zlatá věž. Na věnci spočívá císařská koruna. Zpoza císařského znaku vyniká po každé straně šest praporců se zlatými hroty. Vpravo jsou tyto praporce: purpurový, modrý, modro - žlutý, zelený, žlutý a červený. Vlevo jsou tyto praporce: červený, modrý, zelený, žluto - modrý, modrý a purpurový. Z císařského znaku vynikají na obě strany stříbrné arabesky, které se vinou mezi zlatými kartušemi korunovanými vévodskými klobouky, v každé kartuši je okrouhlý štít s kurfiřtským znakem. Vpravo i vlevo od císařského znaku je po čtyřech kartuších uspořádaných 1,2,1, devátá kartuš je pod císařským znakem. Vpravo od císařského znaku to jsou: I. arcibiskup mohučský: čtvrceno, 1. a 4. v červeném stříbrné kolo o šesti špicích, 2. a 3. červeno - stříbrně děleno, nahoře s rostoucím zlatým lvem obráceným do středu; II. vévoda bavorský: rozděleno červenou špicí se zlatou sférou, vpravo v černém zlatý, do středu obrácený lev, vlevo stříbrno - modře kosmo routováno; III. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž; IV. markrabě braniborský: ve stříbře červená, zlatě korunovaná, do leva hledící orlice se zlatým žezlem na prsou. Vlevo od císařského znaku to jsou: V. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž; VI. král český: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem; VII. vévoda saský: polceno, vpravo černo - stříbrně děleno s dvěma zkříženými červenými meči, vlevo sedmkrát děleno černě a zlatě se zelenou routovou korunou; VIII. falckrabě rýnský: rozděleno červenou špicí se zlatou starou císařskou korunou, vpravo v černém zlatý, do středu obrácený lev, vlevo stříbrno - modře kosmo routováno. Pod císařským znakem to je: IX. vévoda hannoverský: červeno - stříbrně děleno, nahoře stříbrný kůň. 1) V miniatuře je levhart. - 2) V miniatuře má žena zlaté vlasy. - 3) V miniatuře jsou i hroty červené. - 4) V miniatuře jsou na věnci tři květy a jsou malovány jako růže přirozeného tvaru. - 5) V miniatuře je páska bílá s purpurovými konci a s modrou rubovou stranou, písmo je černé.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 25.4.1739
date of issue
25. duben 1739
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 32,4 cm, Šířka: 24 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Meraviglia 1886, s. 153, tab. 70; Kadich 1899, s. 92, tab. 71; Pilnáček 1930, s. 403; Kolowrat 1931, s. 66-67; Schmidt 1988, s. 50-51; Hanáček 1986, s. 33, 35; Schimon 1859, s. 114; Kneschke 1859-1870, VI., s. 590-591.
inventory number
(B) 677

similar subjects