Languages

Císař František II. povyšuje Josepha von Beierweck, rytmistra kyrysnického pluku prince nassavského a rytíře řádu Marie Terezie, do stavu svobodných pánů, uděluje mu predikáty Freyherr zu Siegesfeld a Wohlgebohrn a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 12a, 12b, miniatura na fol. 9a, 185 x 302 mm. Dělený štít. Nahoře jsou ve zlatě dvě zkřížená hornická kladiva přirozených barev 1). Dole je v modrém skála s plochým vrcholem porostlým trávou, na němž se vidí vlk 2), vše přirozených barev. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená černá křídla. Štítonoši jsou dva zlatí lvi 3). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze z růžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě, která vepředu tvoří schod. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny s cestou. Vpravo od znaku vyniká zpoza okraje miniatury hnědavé pobořené městečko, mezi nohou pravého štítonoše a štítem znaku rostou dva zelené listnaté stromy, z nichž pravý je částečně zakryt kolenem lva. Vlevo od znaku stojí hnědavá zřícenina sestávající se zprava doleva z menší a větší věže, oblouku brány a bastionu. Zřícenina je doporovázena pěti zelenými listnatými stromy, z nichž dva jsou polozakryty kolenem levého štítonoše. V pozadí se tyčí hory ve dvou pásmech, přední je modravé, na zadním pásmu nabývá modrá růžový nádech. V údolí mezi horami, těsně při pravém okraji znaku je vidět hnědavá silueta dalšího pobořeného městečka. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedorůžovými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Nahoře je výjev rámován purpurovou draperií se zlatými třásněmi, vyšíváním a šňůrami s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Vrcholem kartuše je propletena modrá stuha, která mizí za miniaturou. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře je mlátek nahoře a doprava. - 2) V miniatuře je vlk stojící a má červený jazyk. - 3) V miniatuře mají lvi červený jazyk.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 22.9.1797
date of issue
22. září 1797
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36,3 cm, Šířka: 30,6 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 271.
inventory number
(B) 719

similar subjects