Languages

Císař František II. povyšuje Josepha Kaspara Cölestina von Freyfeld, wallisovského hospodářského inspektora v Klatovech, do šlechtického stavu, který získal už jeho předek Sigmund Cölestin von Freyfeld, potvrzuje mu predikát a uděluje mu erb

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, miniatura na fol. 6a, 166 x 286 mm. Štít je rozdělený kosmým zlatým břevnem. Nahoře je v červeném stříbrný jednorožec 1). Dole je v modrém kotva přirozených barev s dřevěnou příčkou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, zadní modré a vrchní červené, přes která je položeno zlaté kosmé břevno. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze ze světleoranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny s cestou v popředí. Vpravo od znaku stojí růžová zřícenina sestávající se ze tří válcovitých věží, z nichž prostřední a levá jsou stejně vysoké, pravá věž je poněkud nižší. S prostřední věží je spojena klenbou brány, mezi prostřední a levou věží se táhne zeď, k levé věži je přistavena apsida. Stavba je doprovázena z obou stran čtyřmi zelenými listnatými stromy s hnědými kmeny. Vlevo od znaku je další růžová zřícenina, kterou tvoří čtyři věže, dvě věže napravo maji na svém vrcholu jehlu, jsou spojeny klenbou brány a věž úplně napravo je opatřena apsidou. Obě věže více vlevo jsou spojeny zdí a o něco vyšší zdí jsou připojeny ke druhé věži. Doprava od čtvrté věže vybíhá nízký bastion. Z každé strany zříceniny rostou stromy podobné těm na opačné straně znaku. Vpravo od zříceniny jsou stromy dva, vlevo tři. Obě stavby mají rudohnědá okna a jsou beze střech. Za stavbami se tyčí hory, střídavě vždy vzdálenější a bližší, bližší hory jsou modravé, na svazích vzdálenějších hor se modrá mísí s růžovou. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedorůžovohnědými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno červeně a stříbrně, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře má jednorožec červený jazyk.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 26.2.1794
date of issue
26. únor 1794
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36 cm, Šířka: 30,5 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Sedláček 1925, s. 484; Doerr 1900, s. 268; Král 1900 s. 285, 305; Schimon 1859, s. 22; Kneschke 1859-1870, II., s. 300.
inventory number
(B) 715

similar subjects