Languages

Císař František II. povyšuje sekretáře podkomořského úřadu v Praze Johanna Franze Heyßlera šlechtice von Adelshofen do rytířského stavu, polepšuje mu predikát na edler von Heyßler und Adelshofen a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 5b, 6b, miniatura na fol. 6a, 176 x 280 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je černá korunovaná orlice 1). 2. a 3. zlato - červeně šachováno do šestnácti polí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orlice ze štítu; přikrývadla černo - zlatá. II. tři pera, červené, zlaté, červené; přikrývadla červeno - zlatá. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze ze světleoranžovorůžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny. Vpravo od znaku stojí dvě růžové zříceniny. Zřícenina více vpravo se sestává ze dvou věží spojených klenbou brány, k pravé věži je přilepena ještě jedna menší věž, u levé věže stojí zbytek zdi. Zřícenina více vlevo se skládá ze dvou věží, pravé vyšší a levé nižší. Mezi okrajem miniatury a pravou zříceninou rostou dva zelené listnaté stromy s hnědými kmeny, podobné dva stromy jsou mezi oběma zříceninami. Napravo od znaku terén mírně stoupá doleva vzhůru. I zde stojí dvě zříceniny. Zřícenina více vpravo se podobá stejně umístěné zřícenině napravo od znaku. Zříceninu více vlevo tvoří tři věže, z nichž prostřední je vyšší než zbývající dvě, mezi první a prostřední věží stojí zeď. Mezi zříceninami se táhne stromová alej, na každé straně ze třech zelených listnatých stromů s hnědými kmeny. Všechny zříceniny mají hnědá okna a z vrcholů věží trčí vzhůru hnědé trámy. Za stavbami se tyčí hory, střídavě vždy vzdálenější a bližší, bližší hory jsou modravé, na svazích vzdálenějších hor se modrá mísí s růžovou. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedorůžovými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Z rámečku visí do vnitřku miniatury kroutící se zlaté šňůry s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře má orlice červený jazyk.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 26.9.1796
date of issue
26. září 1796
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 35,4 cm, Šířka: 30,2 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Doerr 1900, s. 270; Kneschke 1859-1870, IV., s. 366.
inventory number
(B) 717

similar subjects