Languages

Machzor (modlitební kniha) pro Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot

description

Jeden z nejstarších rukopisů ve sbírce obsahuje modlitby západního aškenázského (německého) ritu pro Vysoké svátky, tj. Roš ha-šana (Nový rok) a Jom kipur (Den smíření) a pro svátek Sukot (svátek Stánků). Z kolofonu známe jméno písaře i zadavatele, nikoli místo vzniku rukopisu. Na krajních foliích jsou připsány vlastnické a rodinné záznamy z 16. až 18. století.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Natan ben Simcha Bunem Šrajbr
dating
14. století, 1347
language
Hebrejský
origin
Německo
dimension
312 x 249 mm (blok) / 333 x 264 mm (vazba)
material
Pergamen, Pergamen, inkoust, tempera
technique
Rukopis, Rukopis a malba na pergamenu, prkénková vazba s celokoženým potahem, kováním a sponami
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
168.457

similar subjects