Languages

Císařovna Marie Terezie povyšuje apelačního radu Johanna Wenzla von Waßmuth do stavu svobodných pánů, uděluje mu predikáty Freyherr a Wohlgebohrn a polepšuje mu erb

description

Znak: popis na fol. 7b - 8b, miniatura na fol. 7a, 177 x 298 mm. Dělený štít. Nahoře zlato - černě polceno s dvěma křídly opačných tinktur. Dole je v červeném poprsí nahého muže s dlouhými vlasy 2). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté a levé černé, mezi nimi vyniká z koruny nahá lidská paže 3) držící dva od sebe odvrácené hady 4) Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na hnědém, zeleným mramorem vykládaném barokním podstavci zdobeném zlatými rozvilinami, který vyrůstá ze spodní části rámečku. Za ním je podlaha z růžových a šedých mramorovaných dlaždic položených na šedém podkladu. Za podlahou je krajina s řekou. Na travnatém bližším břehu řeky rostou stromy, u znaku jehličnaté, vpravo dva s jedním pařezem, vlevo jeden s jedním pařezem, a u okraje miniatury po jednom listnatém. Na vzdálenějším břehu stojí po každé straně znaku na mírném návrším obtékaném řekou usedlost, přičemž usedlost vpravo je částečně pobořena. Na horizontu se modrají hory. Nad horami je modrá obloha se zarůžovělými oblaky. Celý výjev je lemován purpurovou draperií se zlatými třásněmi, šňůrami a třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý orel s červenými jazyky, na prsou nese oválný červený štítek se stříbrným břevnem, který je korunován knížecí korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) Datace doplněna dle: SÚA, fond Salbuchy, Sal 204/573' - 581'. - 2) V miniatuře je muž přirozené barvy, má krátkou hnědou bradu a knír, hnědé oči, jeho vlasy jsou hnědé, nad čelem prošedivělé. - 3) V miniatuře je paže přirozené barvy. - 4) V miniatuře jsou hadi zelení.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 4.10.1757
date of issue
4. říjen 1757
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 37,2 cm, Šířka: 30,6 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Meraviglia 1886, s. 45, tab. 35; Doerr 1900, s. 241; Schimon 1859, s. 182; Kneschke 1859-1870, IX., s. 488.
inventory number
(B) 687

similar subjects