Languages

Císařovna Marie Terezie povyšuje Johanna Rittera, hejtmana druhého pluku polního dělostřelectva, do šlechtického stavu, uděluje mu predikát von Rittersberg a uděluje mu erb

description

Znak: popis na fol. 6b, 7a, miniatura na fol. 6a, 174 x 301 mm. Ve zlatém štítě jsou tři modrá šikmá břevna, z paty štítu vyniká skála přirozených barev, na jejímž vrcholu stojí zlatá osmihrotá hvězda, a to tak, že je celá v prostředním břevnu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněný muž 1) s přílbou ozdobenou červenými pery, který drží v pravici nahý meč 2). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na podlaze z růžových a šedých, hnědě mramorovaných dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou je průhled do krajiny. Přechod mezi krajinou a podlahou je hlinitý, porostlý drny trávy. Krajinou se kroutí říční meandr. Vnější břehy meandru jsou modrozelené, porostlé stromy. Vpravo od znaku jsou dva stromy listnaté a jeden jehličnatý, který se naklání nad vodní hladinu. Vlevo od znaku jsou tři stromy listnaté. Vnitřní břeh meandru je šedohnědozelený, vpravo od znaku jsou viditelné dva listnaté stromy, vlevo od znaku jeden rovněž listnatý strom. Za meandrem se modrají hory. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha se zarůžovělými oblaky, která přechází nad obzorem do narůžovělého oparu, jenž proniká i do horských údolí. Celý výjev je rámován purpurovou draperií se zlatými třásněmi a šňůrami s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý orel s červenými jazyky, na prsou nese zlatou kartuš s oválným červeným štítkem se stříbrným břevnem, která je korunována knížecí korunou a obtočena řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno červeně a stříbrně, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře je brnění železné se zatým kováním. Muž je přepásaný černým opaskem se zlatou přezkou a zlatými cvočky, na opasku visí černá, zlatě kovaná pochva. - 2) V miniatuře je ostří meče železné, jilec a záštita zlaté.  

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Erbovní listiny
type
Archiválie
dating
18. století, 18.4.1777
date of issue
18. duben 1777
origin
Rakousko, Vídeň
dimension
Výška: 36,2 cm, Šířka: 30,8 cm
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
(B) 708

similar subjects